Aanmelden medewerker

Voor het aanmelden van een werknemer is het verplicht om de onderstaande stukken aan te leveren. Als het loondossier niet op orde is, kan de Belastingdienst het anoniementarief (52%) gaan toepassen!

Hieronder volgt een overzicht van de gegevens die wij graag ontvangen.

Zorg ervoor dat deze stukken als PDF beschikbaar zijn voordat je start met het invullen van onderstaand formulier.
Bij vragen of bijzonderheden kun je altijd bellen of appen via (0511) 477 555 of mailen naar lonen@jekawe.nl.

  • Arbeidsovereenkomst (ingevuld en ondertekend)
  • Loonbelastingverklaring (ingevuld en ondertekend)
  • Kopie paspoort of identiteitskaart werknemer (voor- en achterzijde)
  • Doelgroepenverklaring (indien van toepassing)
  • Loondispensatie (indien van toepassing)
  • Praktijkovereenkomst (indien van toepassing)

Extra informatie over het aanleveren van bovenstaande gegevens vind je hier:

De Loonbelastingverklaring  kun je hier downloaden.
Tip voor het maken van een veilige kopie van een paspoort of identiteitskaart, maar pasfoto en BSN moeten zichtbaar blijven!

Neemt u iemand uit een doelgroep die meestal lastig werk vindt in dienst? Bijvoorbeeld een oudere of iemand met een arbeidsbeperking. Dan hebben wij een doelgroepenverklaring nodig.

Loondispensatie is van toepassing bij werknemers met een Wajong-uitkering.

De praktijkovereenkomst geldt in geval van een arbeidsovereenkomst met een BBL-leerling (werken/leren).


    Wordt de auto prive gebruikt?