De flex-BV

De komst van de flexibele BV (flex-BV) heeft het Nederlandse recht inzake besloten vennootschappen (BV's) ingrijpend veranderd. Niet alleen voor nieuw op te richten BV's, maar ook voor bestaande BV's. De nieuwe wetgeving is van kracht met ingang van 1 oktober 2012. De belangrijkste wijzigingen in de nieuwe wetgeving hebben betrekking op enerzijds de organisatie van de BV - met meer inrichtingsvrijheid - en anderzijds een nieuw systeem van bescherming van schuldeisers waarbij het bestuur een zwaardere verantwoordelijkheid krijgt.

Het PDF-bestand kunt u lezen met Acrobat Reader. Deze kunt u downloaden bij Adobe. Jékawé is niet verantwoordelijk voor installatie en gebruik van de reader.
© 2019 Jékawé Financieel Management & Accountancy BV
Sitemap - Disclaimer - Realisatie: Ontwerpstudio Horneman