Bedrijfsadvies

Naast fiscaliteiten kent een onderneming ook vele andere vraagstukken als investeringen, financiering, administratieve organisatie en subsidies.

Van een investerings- en financieringsplan stelt Jékawé de financiële (on)mogelijkheden vast. Zowel de ondernemer als financier weet hierdoor welke risico’s aan het plan verbonden zijn en welke ondernemerscapaciteiten moeten worden geboden om het gewenste resultaat te behalen.

Een ondernemer heeft belang bij een goede administratie. Het maakt inzichtelijk of het bedrijf zich ontwikkelt zoals verwacht en hoe verantwoord toekomstbeslissingen zijn. Jékawé adviseert over het (her)inrichten van uw administratie en kan bovendien aangeven hoe de efficiëntie van het bedrijf kan worden verhoogd en hoe kosten kunnen worden beperkt. De tijdswinst die dit oplevert kan worden benut om de omzet te verhogen!

Sluit een project van het bedrijf aan op overheidsbeleid of dient het een maatschappelijk doel of het milieu? Dan komt het bedrijf wellicht in aanmerking voor één van de vele financierings- en subsidieregelingen. Jékawé heeft een samenwerking met een ervaren subsidieadviseur en vertelt welke mogelijkheden wellicht interessant zijn.

© 2019 Jékawé Financieel Management & Accountancy BV
Sitemap - Disclaimer - Realisatie: Ontwerpstudio Horneman